Gå vidare till innehåll

Roligaste sättet att framtidssäkra

Roligaste sättet att framtidssäkra

Coronapandemin har visat att ingen vet hur världen ser ut om ett år, kanske inte ens om en vecka. Allt förändras så himla snabbt just nu. Ändå är det mycket som talar för att idag, nu, just den här stunden, är förändringstakten i världen den långsammaste du kommer uppleva under resten av ditt liv.

 

Framtidens arbetsmarknad

Sannolikt kommer många människor förlora sina jobb när teknik som redan finns idag blir tillgänglig för en massmarknad. Som när självkörande fordon kan ersätta de miljontals människor världen över som kör som taxi, bussar, lastbilar och så vidare.

Det är lätt att tro att det bara är inom transport, logistik och kanske detaljhandeln som automatiseringen kommer ske, men även yrken som är förknippade med högre utbildning kommer att bli drabbade. Redan idag finns det till exempel AI som är bättre på att ställa träffsäkra diagnoser än många läkare. Och inom en inte alltför avlägsen framtid kan stora delar att det arbete som jurister gör idag automatiseras. Hur länge är det kvar innan vi ser någon form av maskin sitta med i styrelser och ha högt uppsatta positioner i ledningsgrupper?

Frågan är förvisso omdebatterad och många menar att nya yrken kommer att uppstå i samma takt som tidigare försvinner. Oavsett talar allt för att vi kommer behöva klara av mer och mer komplexa arbetsuppgifter för att inte riskera att bli uträknade. Personer som har lätt att fastna i invanda mönster och tankesätt kommer förmodligen få det svårt på framtidens arbetsmarknad.

 

Viktigaste mänskliga egenskapen?

Kreativitet är en av de mänskliga egenskaper som är svårast att automatisera. Därför är det många som förutspår att detta kommer bli en av framtidens viktigaste mänskliga egenskaper. World Economic Forum topprankar till exempel kreativitet i sin Future of Jobs Report.

En mer och mer föränderlig värld kräver en förmåga att anpassa oss till nya förutsättningar. Vi behöver ställa om för rörlighet. Förbättra förmågan att lära om, lära nytt och lära av.

 

Kreativitet föds när du testar nya saker

Vad skiljer ovanligt kreativa människor från andra? Frågar man såna om nyckeln till deras framgång får man ofta höra att det handlar om ett åtagande att aktivt prova nya saker.

När du testar något du aldrig gjort förut sätter du din hjärna i unika situationer som tvingar den att verkligen tänka nytt. Det stimulerar kreativitet, som så småningom spiller av sig i andra delar av ditt liv. Som ett resultat börjar du tänka på allt i ett nytt ljus.

Det här är en av de främsta anledningarna att vi har startat Meraki Maker. Idén bakom att samla DIY-kit inom olika uttrycksformer handlar om att vi vill göra det enkelt att testa nya saker. För tröskeln till att komma igång med något helt nytt är ofta ganska hög. Oro över att ha rätt verktyg och veta hur man ska gå till väga, är något som till exempel kan hindra en från att ens försöka. Den processen vill vi korta ner och förenkla.

Ta gärna en titt på DIY-kiten som finns här på sidan och se om du får lust att doppa tårna i en ny uttrycksform.

Har du idéer på fler uttrycksformer som vi borde ta fram ett DIY-kit för? Lämna gärna en kommentar här nere och tipsa oss!

Fortsätt läsa

Nu börjar vi skapa – och hoppas att du ska göra det med!

Nu börjar vi skapa – och hoppas att du ska göra det med!

7 saker vuxna borde lära sig av barn om kreativitet

7 saker vuxna borde lära sig av barn om kreativitet

Därför mår du bra när du skapar (och 3 små steg du kan ta för att öva din kreativitet idag)

Därför mår du bra när du skapar (och 3 små steg du kan ta för att öva din kreativitet idag)

Kommentarer

ShayneINPUM

Все мы прекрасно занем, что бич человечества на данный момент это наркомания и алкогольная зависимость.
Доктор избавитель алкоголизм подшивка
Именно так можно охарактеризовать врача нарколога,ь который призван лечить не только тело но и душу.
Раздел медицины наркология очень востребованный и широкий по спектру своего применения, наркологи лечат от зависимостей, в первую очередь конечно наркотической, но здесь же не менее тяжелые зависмости, такие как алкоголизм, игромания и прочее.
К наркологу обращаются люди, у которых диагностированы:
алкоголизм в разных стадиях;
наркомания от тяжелых наркотиков;
лекарственная зависимость;
особо тяжелое пристрастие к курению табака;
лудомания (пристрастие к азартным играм);
зависимость от неконтролируемого использования компьютера.
Ниже представлены виды воздействия на зависимых:
1.Психическое воздействие на пациента, этот метод дает результаты только при стойком желании пациента вылечиться от той или иной зависимости.
2.Медикаментозное воздействие. Применяется тогда, когда организм больного уже не в силах самостоятельно справиться с зависимостью, а в его психике произошли коренные изменения. Кроме того, данный метод применяется и по желанию пациента, если тот считает, что он более эффективен.
Очень важным этапом лечения является первый прием больного, на котором врач совершает следующие действия:
проводит оценку общего состояния пациента;
определяет степень его отклонения от нормального отношения к жизни;
выписывает направление на анализы;
выстраивается общая картина длаьнейшего лечения.
Несмотря на всю сложность, работа нарколога очень важна – ведь она нужна многим людям каждый день.
Здесь помогут
Мы хотим представить вам лучшую клинику Питера “МедФорт” со стационаром https://doctoredet24.ru/ которая зарекомендовала себя с самой положительной стороны сос тороны пауиентов и коллег.
Здесь вы получите огромный спектр платных услуг по избавлению от любого вида зависмости, услуги предоставляются на самом высоком уровне.
Здесь работает исключительно опытный персонал, стаж работы которого не менее 10 лет в сфере наркологии и смежных сферах медицины.
Лечение в центре возможно как в комфортном стационаре, так и на дому. При этом каждый клиент проходит курс лечения на условиях полной анонимности.:
психологическая или наркологическая консультация;
разработка индивидуальных схем лечения;
любого специалиста можно вызвать на дом;
устранение запойного состояния в стационаре центра;
снятие похмельного синдрома;
кодирование от алкоголизма и наркомании;
детоксикация организма, вывод продуктов распада алкоголя, устранение наркотической ломки (капельница);
всевозможные тесты и анализы.
Также при не желании пациента лечиться, есть возможность вызова специалиста на дом, которые занимается уверением пациента в том,что лечение необходимо.
Ниже представлены основные плюсы обращения в клинику медФорт:
профессионализм сотрудников;
эффективность лечения;
полная конфеденциальность и безопасность наших пациентов;
экстренная наркологическая помощь;
ведение и поддержка пациентов на протяжении всей жизни;
весь комплекс необходимых пероприятий для достижения максимального результата в лечении.
Медицинский центр “МедФорт” – выигрышный билет к нормальной и полноценной жизни!

ShayneINPUM

Нет сомнений в том, что наркомания и алкогольная зависимость являются одними из самых массовых негативных явлений в человеческом обществе. Без специфической и своевременной медицинской помощи человек, страдающий ими, может досрочно закончить свой земной путь.
Доктор избавитель закодироваться от алкоголя в санкт петербурге
Именно так можно охарактеризовать врача нарколога,ь который призван лечить не только тело но и душу.
Наркология – интереснейший и востребованный раздел медицинской науки, и в частности психиатрии. Она занимается заболеваниями, развивающимися на фоне зависимости пациента от различных веществ и процессов. .
К наркологу обращаются люди, у которых диагностированы:
разные стадии алкоголизма;
зависимость от смертельно опасных “тяжелых” наркотиков;
зависимость от лекарств;
никотиновая зависимость;
лудомания (пристрастие к азартным играм);
зависимость от неконтролируемого использования компьютера.
Ниже представлены виды воздействия на зависимых:
1.Психическое воздействие на пациента, этот метод дает результаты только при стойком желании пациента вылечиться от той или иной зависимости.
2.Медикаментозное воздействие. Применяется тогда, когда организм больного уже не в силах самостоятельно справиться с зависимостью, а в его психике произошли коренные изменения. Кроме того, данный метод применяется и по желанию пациента, если тот считает, что он более эффективен.
Ниже представлены основные этапы первого приема у врача, который очень важен:
сначала проводится общая оценка состояния;
определяет степень его отклонения от нормального отношения к жизни;
выписывает направление на анализы;
составляет программу лечения (амбулаторного или стационарного) с привлечением различных врачей специалистов (гастроэнтеролога, терапевта, кардиолога и т.д.).
Работа нарколога очень востребована, сложна и трудна.
Здесь помогут
Мы хотим представить вам лучшую клинику Питера “МедФорт” со стационаром https://doctoredet24.ru/ пользующаяся авторитетом не только среди пациентов, но и среди коллег.
Здесь вы получите огромный спектр платных услуг по избавлению от любого вида зависмости, услуги предоставляются на самом высоком уровне.
В данном лечебном учреждении работает опытный персонал, имеющий стаж работы по специальности не менее 10 лет. Благодаря ему сотни людей полностью излечились от пагубной зависимости и вернули себе социальный статус, семью и работу. Врачи центра придерживаются европейских стандартов работы в своей деятельности, проявляя при этом сочувствие и уважение к своим пациентам.
Лечение в центре возможно как в комфортном стационаре, так и на дому. При этом каждый клиент проходит курс лечения на условиях полной анонимности.:
психологическая или наркологическая консультация;
разработка индивидуальных схем лечения;
выезд специалиста на дом;
устранение запойного состояния в стационаре центра;
снятие похмельного синдрома;
кодирование от алкоголизма и наркомании;
детоксикация организма, вывод продуктов распада алкоголя, устранение наркотической ломки (капельница);
всевозможные тесты и анализы.
Кроме того, если больной не хочет лечиться, то есть возможность вызвать специалиста на дом с целью его убеждения. Эта услуга – интервенция проводится опытным наркологом – психологом, использующим самые современные методы психологического убеждения (без принудительного воздействия и насилия).
Основными преимуществами клиники “МедФорт” являются:
профессионализм сотрудников;
эффективность лечения;
безопасность и анонимность пациентов;
бысторая и неотложная наркологическая помощь ;
ведение и поддержка пациентов на протяжении всей жизни;
весь комплекс необходимых пероприятий для достижения максимального результата в лечении.
Мед учреждение"МедФорт" – реальный шанс на возвращение к нормальной жизни!

LeslieKah

Поведенческие факторы для сайта с выводом в топ. Портфолио по созданию и продвижению сайтов в топ https://seo-runs.ru

pmazerebiv

http://slkjfdf.net/ – Aftahom Epuxim hou.vjnn.merakimaker.com.fow.po http://slkjfdf.net/

uisuxuquhifi

http://slkjfdf.net/ – Asowuxah Dosadi auh.piju.merakimaker.com.wki.jn http://slkjfdf.net/

ebolifov

http://slkjfdf.net/ – Azizut Uhoame dad.itbo.merakimaker.com.ajy.bs http://slkjfdf.net/

alenmohiroere

http://slkjfdf.net/ – Opifetu Uubobo mbe.tbid.merakimaker.com.etl.vc http://slkjfdf.net/

uvurakikzi

http://slkjfdf.net/ – Ubuleka Ewohbua ubl.tgpf.merakimaker.com.gjw.oo http://slkjfdf.net/

ukunoazop

http://slkjfdf.net/ – Oyuwapnaw Yoxiniji qda.csvk.merakimaker.com.uzn.xn http://slkjfdf.net/

etafohuk

http://slkjfdf.net/ – Aztuwuj Odiwuxari yjd.rtuv.merakimaker.com.rzt.sh http://slkjfdf.net/

esimaceyizege

http://slkjfdf.net/ – Ejbipoj Iwugoka nei.jexy.merakimaker.com.nhl.rv http://slkjfdf.net/

Varukorg

Din varukorg är för tillfället tom.
Klicka här för att fortsätt shoppa.